پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

سمیرا ابراهیمی

کارشناس گزارش نويسي
شيفت عصر
سونوگرافي
کمک کننده: جعفرزاده
زمان انتظار: 3 روز
dr.pollar@medicpress.com
رزومه
ساعت حضور
روز شنبه
4 تا 8 عصر
روز یکشنبه
4 تا 8 عصر

درباره من