پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

زهرا محمدپور

متخصص
مشهد
كلينيك دكتر افضلي
dr.mulder@medicpress.com
مقطع پزشکی داخلی
7 سال در تیم دکتر افضلی فعالیت دارد.
پرستار اختصاص داده شده: خانم ....
رزومه
ساعت ویزیت
روز شنبه
۳ بعداز ظهر تا ۱۰٫۳۰ شب
روز یکشنبه
۳ بعداز ظهر تا ۱۰٫۳۰ شب
About Me