پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

سونوهیستروگرافی

سونوهیستروگرافی یا SIS یک روش تصویربرداری است که در آن چند سی سی مایع استریل به فضای رحم وارد می شود تا حفره رحم کمی متسع شده و بررسی سطوح داخلی رحم و ضایعات احتمالی در آن با وضوح و جزییات بیشتری امکان پذیر شود. با این روش پزشک می تواند نگاه دقیق تری به داخل رحم داشته باشد.

سونوهیستروگرافی معمولا برای بررسی مواردی استفاده می شود که در سونوگرافی معمولی دیده نمی شود، مانند توده های غیرطبیعی، تومورهای فیبروییدی و پولیپ ها. قبل از ورود مایع به فضای رحم، سونوگرافی ترانس واژینال انجام می شود و در صورت لزوم به وسیله داپلر رنگی، وضعیت رحم و تخمدانها به طور دقیق مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. پس از وارد کردن مایع به داخل رحم از طریق یک کاتتر ظریف، سونوگرافی ترنس واژینال مجددا و همزمان با ورود مایع انجام می شود تا محل ضایعات احتمالی و مشخصات آنها دقیقا مشاهده و ثبت گردد.

در این روش نیز مانند سونوگرافی ترانس واژینال درد شدید و خونریزی جدی وجود نخواهد داشت، انجام آن نیاز به بیهوشی ندارد و بعد از پایان آن نیاز به استراحت یا نقاهت نیست.

مدت متوسط انجام سونوهیستروگرافی معمولا سی دقیقه است.

هیستروسونوگرافی بهتر است در روزهای 8 تا 11 سیکل انجام شود. از این روش در دوران بارداری استفاده نمی شود. بنابراین بعد از پاک شدن از سیکل ماهانه تا روزی که قرار است هیستروسونوگرافی برای شما انجام شود نزدیکی نداشته باشید.