پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

اکوکاردیوگرافی جنین

اکوکاردیوگرافی جنین، نوعی تصویربرداری تخصصی از قلب جنین است که برای تشخیص نقایص مادرزادی قلب استفاده می‌شود. اگر پزشک در معاینات روتین بارداری و سونوگرافی‌ها با یافته غیرطبیعی روبرو شود، معمولاً برای بررسی دقیق‌تر عملکرد قلب جنین، اکوکاردیوگرافی قلب جنین را تجویز می‌کند.

در سونوگرافی آنومالی اسکن در هفته ۱۸ بارداری، ساختمان قلب جنین و چهار حفره دهلیزها و بطنها به دقت بررسی می‌شوند تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود. در صورت مشاهده هر مورد مشکوک در ساختار قلب یا ریتم ضربانات قلبی جنین، انجام اکوی قلب جنین توصیه می شود. در صورت وجود موارد زیر نیز ممکن است انجام اکوی قلب جنین به مادر توصیه شود:

  • وجود هر نوع سابقۀ مشکلات مادرزادی قلبی در مادر یا پدر یا سایر فرزندان
  • وجود دیابت در مادر
  • مصرف داروهایی که خطر نقایص مادرزادی قلب در جنین را افزایش می‌دهند
  • در صورتی که در سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول میزان NT بالاتر از حد طبیعی گزارش شود و بررسی کروموزومی جنین طبیعی باشد.

در اکوی قلب جنین، علاوه بر ساختار آناتومیک قلب و عروق بزرگ، عملکرد عضله قلب و جریان خون در سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های متصل به قلب نیز بررسی می‌شود. نقایص مادرزادی قلبی شامل قلب تک بطنی، عدم تشکیل بطن راست یا چپ، وجود حفره در قلب، عدم تشکیل یا جابجایی عروق بزرگ، تنگ بودن سرخرگ‌های اصلی شامل آئورت و شریان ریوی، نقص در عملکرد دریجه های قلبی و جابجایی محور قلب یا احشای داخل شکمی می باشند.

انجام اکو در اغلب موارد، سالم بودن قلب جنین را تأیید می‌کند. نقایص جزئی مثل یک حفرۀ کوچک در دیواره بطنی معمولاً خودبه‌خود بهبود می‌یابد و نیازی به اقدامات درمانی نخواهد داشت. اگر قلب جنین ناهنجاری جدی داشته باشد لازم است جهت بررسی بیشتر و تصمیم گیری ادامه حاملگی، با فوق تخصص قلب کودکان مشاوره صورت گیرد. همچنین لازم است در چنین مواردی زایمان در بیمارستانی انجام گیرد که که بخش مراقبت‌های ویژۀ مخصوص نوزادان و پزشک فوق تخصص قلب کودکان داشته باشد تا بعد ار تولد هر چه سریع تر اقدامات لازم برای نوزاد صورت گیرد.

 

 

 

تذكر مهم
بهترین زمان برای انجام اكوكاردیوگرافی قلب جنین هفته 18 بارداری است.