پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

کالرداپلر حاملگی

یکی از نگرانی های خانم های باردار ، وزن گیری جنین میباشد . تشخیص وزن کم جنین در طول حاملگی با سونوگرافی دقیق امکان پذیر است . در بسیاری از موارد در سونوگرافی حاملگی دور شکم جنین، طول استخوان های بلند و یا حتی دور سر کمتر از حد انتظار نسبت به سن حاملگی است یا با آن تفاوت زیادی نشان می دهد. بدیهی است تشخیص طبیعی یا غیرطبیعی بودن این اختلاف اهمیت زیادی پیدا می کند. در این موارد بررسی رشد جنین با توجه به سوابق مادر و مقایسه با سونوگرافی های قبلی، تخمین مناسبی از سن و وزن مورد انتظار بدست می دهد و در صورت باقی ماندن هر نوع شک نسبت به رشد غیرطبیعی داخل رحمی، سونوگرافی داپلر رنگی امکان بررسی خونرسانی رحم و جفت و بند ناف و همچنین عروق مغزی جنین را فراهم می نماید. در صورت وجود اختلال جدی در خونرسانی جفتی جنینی، میتوان قبل از بروز حوادث ناگوار نسبت به سزارین قبل موعد جنین اقدام نمود .

اگر اختلال رشد داخل رحمی(IUGR) تشخیص داده شود، مادر باردار با فواصل نزدیک تر مورد سونوگرافی های کنترل دوره ای قرار می گیرد تا در صورت بحرانی شدن اختلال جریان خون و رشد داخل رحمی، زایمان انجام گیرد . عدم توجه به این امر ، می تواند منجر به آسیب جبران ناپذیر به جنین و یا حتی مرگ جنین شود.

گاهی کمبود وزن جنبه سرشتی و خانوادگی دارد و طبیعی و بی ضرر تشخیص داده می شود که در این موارد روند حاملگی تا زمان زایمان به طور معمول طی خواهد شد و معمولا این نوزادان در ماه های پس از تولد کمبود وزن را جبران خواهند نمود .

 

در طي دوره بارداری براساس تشخيص پزشک ارزیابي رشد جنين درخواست مي شود که در این بررسي سن حاملگي، رشد جنين، ميزان مایع آمنيوتيک، محل جفت و وزن جنين ارزیابي مي شود.

در سه ماهه سوم بارداری های کم خطر(31 تا 34 هفته) ودر حاملگي های پر خطر (بر اساس ليست) از 26 هفته قابل انجام و تکرار است.

ليست حاملگيهای پر خطر شامل موردی همچون افزایش فشارخون مادر و پراکلامپسي، اختلالات جفت، خونریزیهای بارداری،زایمان زودرس، دوقلویي و چند قلویي،جنينهای کم وزن و ماکروزوم، کاهش و افزایش مایع آمنیوتیک،بارداری پست ترم، مالتيپل اسکلروزیس در مادر،ناهنجاری دستگاه تناسلی مادر مثل رحم دو شاخه،رحم سپتوم دار و ... ، کاهش حرکت جنين و بيماریهای طبي مادر شامل دیابت، فشار خون مزمن، بيماریهای کبدی، کليوی، قلبي، ریوی، لوپوس و کم خونی می باشد.

 

از کاربردهای دیگر کالرداپلر در حاملگی تشخیص چسبندگی جفت می باشد. چسبندگی­های غیرطبیعی جفت یکی از علل خونریزی­های شدید رحمی و شایع­ترین علت برداشت رحم بعد از زایمان می­باشد. با شناسایی چسبندگی غیرطبیعی جفت و برنامه­ریزی دقیق برای زمان و مکان ختم بارداری می­توان مرگ و میر و عوارض ناشی از چسبندگی را کاهش داد.

در طی دوره بارداری در افرادی که سابقه جراحی های قبلی روی رحم داشته اند، لازم است جفت از نظر چسبندگی غیرطبیعی با روش داپلر مورد بررسی قرار گیرد.

موارد ضروری انجام کالرداپلر شامل بررسی چسبندگی جفت در بارداری های با سابقه سزارین یا هرگونه جراحی قبلی رحمی یا کورتاژ میومکتومی بخصوص وقتی جفت سرراهی یا قدامی باشد یا در موقعیت پایین تر از حد طبیعی قرار گرفته باشد. گاهی در صورت وجود شک به جفت سرراهی، سونوگرافی داپلر به صورت واژینال انجام می شود.